Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komen culturen elkaar tegen. En hoe! De één gaat door zijn dak van een tekeningetje, voor de ander volstaat een stukje stof om moord en brand te schreeuwen. Want Jan met de pet en Fatima met de hoofddoek: het is geen gemakkelijk huwelijk. Terwijl: gewoon respectvol samenleven; hoe moeilijk kan dat zijn?

 

Comedians Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum willen met de voorstelling ‘Het Schaap van Vlaanderen’ een uitwisseling op gang brengen. Daarbij kiezen ze de scholen als vertrekpunt. Want vijftig jaar na de komst van de eerste Marokkaanse en Turkse migranten leven ‘oude’ en ‘nieuwe’ Vlamingen nog steeds eerder naast dan met elkaar. Maar op school komen leerlingen met uiteenlopende origine elkaar tegen. 


OVER DE VOORSTELLING

Frank en Youssef gaan live en ongecensureerd de confrontatie aan. Vooroordelen, politieke correctheid, zwarte piet, halal slachten, asielbeleid, homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, de rol van de vrouw en de hoofddoek,… Alle brandend actuele thema’s passeren de revue. Clichés vliegen over en weer, maar worden telkens weer ontkracht. Elke sketch is opgebouwd vanuit een duidelijke invalshoek die vragen opwerpt en daarbij de ‘makkelijke’ antwoorden uit de weg gaat. Gevoeligheden worden niet vermeden maar net op een confronterende manier op tafel gelegd. Humor houdt een spiegel voor, zet aan het denken en functioneert zo als breekijzer om vastgeroeste ideeën los te wrikken. Frank en Youssef dagen het publiek voortdurend uit en betrekken hen actief bij de voorstelling. Leidt dit alles tot een compromis à la belge? Of maakt een geniepige interculturele bom hen alsnog tot martelaren van de multiculturele samenleving?


ENKELE REACTIES NA DE PREMIERE:

‘Dit is een voorstelling waar je alle kanten mee uit kunt. Het was totaal niet moraliserend, wat ik toejuich. Het is de beste ‘schoolvoorstelling’ die ik de laatste jaren gezien heb. Bedankt!’

 

‘Het Schaap van Vlaanderen’ was een schitterende weerkaatsing van wat bij de doorsnee mens leeft. Jullie laten hen lachen om de verkrampte ingesteldheid die ze hebben en wijzen  hen daarna op de tragisch-komische toestand waarin ze evolueren.’

 

‘De écht sterke momenten zijn die waar vooroordelen ontkracht worden of onverwachte botsingen ontstaan tussen wat elke groep over de ander denkt.’

 

‘Je lacht met de inhoud terwijl je je ook beschaamd voelt omdat het net de clichés zijn waarrond je grapjes maakt.’

 

‘Het feit dat er een mop wordt gemaakt in het Arabisch en dat de Belgische jongeren een keer aan de lijve kunnen ondervinden wat discriminatie is, want het is uiteraard niet leuk als een halve zaal lacht en je niet kan meedoen.’